רבנים

וה' פקד את שרה חלק א

השיעור ניתן בתוכנית אלול תשעז ט"ו אלול תשעז