רבנים

אלישע והשונמית - סיפור בשתי מערכות

השיעור ניתן בבוקר לימוד לזכרו של הרב הדרי זצ"ל י"ד תמוז תשע"ח