רבנים

הקשר לאדמת הקודש

השיעור ניתן בתכנית הוראה, י' שבט תשס"ח