רבנים

על דגן ורטמן הי"ד

השיעור ניתן בתכנית הוראה ל' ניסן תשע"ב