רבנים

בית אלוקים - פרשת ויצא

בניין הבית והקדשתו לה' השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי