פרשת שבוע

לנשים בלבד

להיות אישה - פרשת בראשית

אם בוחרת התורה לתאר שלוש מהויות של האישה בפרשה אחת הרי שלושתן חשובות יקרות ומשמעותיות

חורבנו של עולם - פרשת נח

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

דרכו של אברהם - פרשת וירא

מה אנחנו לומדים מאברהם אבינו, עוד בתחילת דרכו? השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

בית אלוקים - פרשת ויצא

בניין הבית והקדשתו לה' השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

מן המיצר - פרשת ויגש

דרכו של יהודה בהתמודדות עם מיצר מתוך השפת אמת השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

הבטחה והשתדלות - פרשת ויחי

ההבטחות האלוקיות אמורות לגרום לנו להיות יותר פועלים עם א-ל. הרב יהודה דויטש בעיון לדמותו של יעקב אבינו. השיעור נשלח...

אותות וסימנים - פרשת שמות

האותות למשה ומשמעותן השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

א-ל נורא עלילה - פרשת בא

השיעור ניתן בדבר תורה שבועי ה' שבט תש"פ

לקחת אחריות - פרשת בשלח

עם ישראל משתחרר מהעבדות, מאמין בכוחותיו, לוקח אחריות ומתחיל את המסע לארץ ישראל השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש...