ראש חודש ניסן ופרשת תזריע

על הכתרים המיוחדים לחודש ניסן

הרבנית דנה סליי