פרשת תזריע

לנשים בלבד

ראש חודש ניסן ופרשת תזריע

על הכתרים המיוחדים לחודש ניסן