פרשת תצוה- כוחם ומשמעותם של הבגדים

על בגדי כהונה והבגדים במגילה. הכנה לפורים. השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

הרבנית דנה סליי