פרשת פנחס

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.