להיות אישה - פרשת בראשית

אם בוחרת התורה לתאר שלוש מהויות של האישה בפרשה אחת הרי שלושתן חשובות יקרות ומשמעותיות

הרבנית דנה סליי

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי