חודש אייר תשפ"ד

חודש אייר תשפ"ד הרב גדי שלווין, מתוך הרובעון לבוגרות

הרב גדי שלווין