דור של דיבור - פרשת חקת

על הנהגת הדיבור בחיינו.

הרב גדי שלווין

הורד כ MP3

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.