ברית של מלח - פרשת ויקרא

על קורבן, התקרבות, ברית של נצח וזיכרון
הרבנית דנה סליי לפתיחת חומש ויקרא ושבת זכור. 

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי.