אש ושכינה - פרשת כי תשא

הורד כ MP3

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי י"ז אדר א