חנוכת בית המדרש החדש ע"ש הרב צוקרמן

השיעורים ניתנו בכ"ה אלול תשפ"ב