התנערי מעפר קומי

הורד כ MP3

השיעור חיצוני וניתן בתשס"ו