יום עיון חינוך

הזכות לחנך

נלמד על שלושה מחנכים גדולים- הרב יהושע צוקרמן זצ"ל, הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל והרב חיים דרוקמן זצ"ל, וננסה מתוך תורתם לגעת...