כנס בוגרות תשפ"ד | מלחמה חלימה החלמה

מתוך כנס בוגרות סיוון תשפ"ד

הרבנית דנה סליי