ענין החרטה

הורד כ MP3

השיעור ניתן בי"א אלול תשס"ז