היחס הנכון למידות הרעות

הורד כ MP3

השיעור ניתן בתכנית אלול י"ד אלול תשע"א