לספר ביציאת מצרים

השיעור ניתן במסגרת תכנית אוריתא - לימודי תואר שני

הרבנית דנה סליי