ולשמחה מה זו עושה

הורד כ MP3

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבה כ"א תשרי תשע"ט