תיקון ליל שבועות

בליל חג השבועות, חג מתן תורתנו, נזכה לשמוע במהלך כל הלילה, סמוך למקום המקדש, שיעורים מחיים מפי רבותינו.

בואו ללמוד יחד בלימוד ליל שבועות תשע'ו! 

הפרסום יעלה ביומיים הקרובים .