חנוכה

לקראת חג החנוכה ימי אור ושמחה.....

זוכות נשים ובנות רבות להגיע למדרשה ליום עיון, 

להאזין לדברי תורה ולהתמלא ברוח גבורה ואמונה.

 

לשיעורים לחנוכה משנים עברו

כ"ד כסלו יום עיון חנוכה תש"פ, פרטים בקרוב