צוות המלמדים

הרב אברהם יהושוע צוקרמן, ר"מ בישיבת הר המור ובעטרת ירושלים ,נשיא המדרשה

הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית א-ל

הרב אוהד תירוש, ראש ביהמ"ד לבוגרים בעלי

הרב אליעזר קשתיאל, ראש ביהמ"ד לבוגרים בעלי

הרב יונתן מאלי, ראש הכולל בישיבת אורות ומחבר ספר ההלכה 'באר מרים'

הרב מישאל רובין, ר"מ בישיבת שבי חברון

הרב ערן טמיר, ר"מ במכון מאיר ומלמד במדרשות שונות

הרב ברוך סליי, ראש מדרשת 'אוריה'

הרב מיכאל טוביאנו, ר"מ בתלמוד תורה מוריה, ומלמד במדרשות שונות

הרב רביד ניסים, ר"מ בביהמ"ד לבוגרים בעלי

הרב עידו רוזנטל, ר"מ במכינה בעלי

הרב יונתן נמדר, מלמד במדרשות רבות

הרב בנימין סופר, ראש ישיבת בני עקיבא בבית שאן

הרב אריה מרזר, רב במכון מאיר ומכון אורה

הרבנית דנה תירוש, יו"ר בניין שלם

הרבנית דנה סליי, ראש המדרשה

הרבנית עידית איצקוביץ, מלמדת מרכזית במדרשת הרובע

 

נשות הצוות המלווה

  • אלישבע רוזנטל
  • חני מינץ
  • יהודית תמיר

 

ועוד שיעורים, חברותות ומפגשים שונים עם נשות העיר העתיקה ועם אנשים מיוחדים בחברה הישראלית