אודות התוכנית

'שנת מדרשה' של מדרשת הרובע מיועדת לבנות המעוניינות ורואות ערך לעצור לרגע את שטף החיים, לדחות בשנה את המרוץ קדימה ולכנוס פנימה.
לפתוח שאלות בעומק, באמת, מתוך ענוה, ולהיפגש עם תלמידי חכמים.
לחפש בלימוד התורה כשלעצמו את המעיין המחיה בלימודו את הפרט ואת הכלל.

מגמתה העיקרית של המדרשה היא פתוח ובניין העולם הרוחני, זאת על ידי לימוד אמונה, ברור המידות, הקניית כלים ללמידה עצמית, והרחבת הידע בעולמה של תורה, מתוך קדושה, בתוככי העיר העתיקה בירושלים.

התכנית מורכבת משעות לימוד רבות כדי לנסות להגיע ולגעת בשנה זו במעט מרוחבה הגדול כים של התורה, וכדי לפתוח את התהליך הנפשי של הפנמת התכנים.

בתכנית מוקדש זמן רב ללימוד עצמי בחברותות בין הבנות עצמן ועם נשים מבוגרות יותר, כהכנה לשיעורים וכלימוד פתוח.

התכנית מעמיקה בספרות האמונה דרך לימוד הראשונים והאחרונים:

רמב'ם – שמונה פרקים, ריה'ל – כוזרי, מהר'ל – נצח ישראל, הרב קוק – מאמר הדור ונושאים שונים מתוך כתביו. לימוד על התפילה שנמצא במקום משמעותי במהלך הלימוד.

למוד התנ'ך – במרכזו למוד פרשיות השבוע בתורה תוך עיון בפסוקים ובפרשנים והתבוננות במהלכים הרוחניים העולים מהם. וכך לימוד נביאים וכתובים מתוך הבנה שזהו דבר ה' המתגלה אלינו, חי, שייך ומחיה אותנו בכל דור ודור.בניין המידות בלימוד- מסילת ישרים, פרקי אבות.

לימוד ההלכה – ההלכה נלמדת ממקורותיה, לימוד גמרא, ראשונים ואחרונים עד לחיי היומיום ממש – בהלכות שבת, סדר היום ושמירת הלשון. הזמנים והמועדים נלמדים ומתבררים על הפן ההלכתי והרוחני שבהם.

בכל התחומים כולם ישנו מקום רב להתמודדותה העצמית של הבת עם המקורות ולדיון משותף בהם לאחר מכן.

כל הלימוד מואר באורה המיוחד של התקופה בה אנו חיים והתייחסותנו אליה כפי שמלמדים אותנו הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ'ל.

במדרשה יש דגש רב בליווי של התהליך האישי של כל בת ע'י צוות נשים מלוה חם ואישי הפתוח לכל השאלות והברורים המעסיקים בשנה זו, וממשיך ללוות גם לאחריה.

במדרשה חיים תוססים ופעילות חברתית בשבתות, אחת לשלושה שבועות, בטיולים, ראשי חודשים, מועדים מיוחדים ועוד.

במדרשה מתקיימות במקביל תכניות לבנות הבאות לשנת מדרשה מחו'ל הגרות עם בנות התכנית, לומדות עימן בחברותות משותפות (פעמיים בשבוע) מתוך שאיפה ששנה זו תביא לעלייתן ארצה.

ההחלטה להיות חלק מ'שנת מדרשה' במדרשת הרובע היא ללא ספק החלטה מכריעה ומעצבת במהלך החיים.