אודות התוכנית

'שנת מדרשה' של מדרשת הרובע מיועדת לבנות המעוניינות ורואות ערך לעצור לרגע את שטף החיים, לדחות בשנה את המרוץ קדימה ולכנוס פנימה.
לפתוח שאלות בעומק, באמת, מתוך ענוה, ולהיפגש עם תלמידי חכמים גדולים.
לחפש בלימוד התורה כשלעצמו את המעיין המחיה בלימודו את הפרט ואת הכלל.

מגמתה העיקרית של המדרשה היא פיתוח ובניין העולם הרוחני, זאת על ידי לימוד אמונה, בירור המידות, הקניית כלים ללמידה עצמית, והרחבת הידע בעולמה של תורה, מתוך קדושה, בתוככי העיר העתיקה בירושלים.

התכנית מורכבת משעות לימוד רבות כדי לנסות להגיע ולגעת בשנה זו במעט מרוחבה הגדול כים של התורה, וכדי לפתח את התהליך הנפשי של הפנמת התכנים.

בתכנית מוקדש זמן רב ללימוד עצמי בחברותות בין הבנות עצמן ועם נשים מבוגרות יותר, כהכנה לשיעורים וכלימוד פתוח ואישי.

אמונה - התכנית מעמיקה בספרות האמונה דרך לימוד הראשונים והאחרונים:

רמב"ם – שמונה פרקים, ריה"ל – כוזרי, מהר"ל – נצח ישראל, הרב קוק – מאמר הדור ונושאים שונים מתוך כתביו.

הלימוד על התפילה נמצא במקום משמעותי במהלך הלימוד.

לימוד התנ"ך – לימוד פרשיות השבוע בתורה תוך עיון בפסוקים ובפרשנים והתבוננות במהלכים הרוחניים העולים מהם. וכך גם לימוד נביאים וכתובים מתוך הבנה שזהו דבר ה' המתגלה אלינו, חי, שייך ומחיה אותנו בכל דור ודור.

בניין המידות בלימוד- מסילת ישרים, פרקי אבות. ונתיבות עולם

לימוד ההלכה – ההלכה נלמדת ממקורותיה, לימוד גמרא, ראשונים ואחרונים עד לחיי היומיום ממש – בהלכות שבת, סדר היום ושמירת הלשון.

הזמנים והמועדים נלמדים ומתבררים לקראת מועדם בצורה מעמיקה על הפן ההלכתי והרוחני שבהם.

בכל התחומים כולם ישנו מקום רב להתמודדותה העצמית של הבת עם המקורות ולדיון משותף בהם לאחר מכן.

כל הלימוד מואר באורה המיוחד של התקופה בה אנו חיים והתייחסותנו אליה כפי שמלמדים אותנו הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל.

במדרשה יש דגש רב בליווי של התהליך האישי של כל בת ע"י צוות נשים מלווה חם ואישי הפתוח לכל השאלות והברורים המעסיקים בשנה זו, וממשיך ללוות גם לאחריה.

בנוסף ללימוד התורה היומיומי במדרשה מצטרפים לו:

  • שבתות מרוממות עם משפחות המלמדים
  • טיולים וסיורים ברחבי הארץ
  • לימוד עם חברותא בוגרת בביתה

 

במדרשה מתקיימות במקביל תוכניות לבנות הבאות לשנת מדרשה מחו"ל הגרות עם בנות התוכנית, לומדות עמן בחברותות משותפות (פעם בשבוע) מתוך שאיפה ותקווה ששנה זו תביא לעלייתן ארצה.

ההחלטה להיות חלק מ'שנת מדרשה' במדרשת הרובע היא ללא ספק החלטה מכריעה ומעצבת במהלך החיים.