פרשת ראה-ראש חודש אלול

הרב אמיר סנדלר

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

השיעור מוקדש לעילו נשמת אלון בן יששכר סורל

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיכ"ט אב תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: