פרשת ואתחנן - שמע ישראל

הרב מיכאל טוביאנו

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת דבר תורה שבועי.

 

 

השיעור ניתן בדבר תורה שבועיט"ו אב תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: