גישתו החינוכית של הרב הדרי זצ"ל

פאנל

פאנל בהשתתפות בנותיו של הרב הדרי- אסתר גרוסברג, פנינה פייג, והרבנית חנה הנדלר.

 

 

 

השיעור ניתן בבוקר לימוד לזכרו של הרב הדרי זצי"ד תמוז תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: