Campaign

לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'

הרב מיכאל טוביאנו

 

 

השיעור ניתן בליל לימוד הושענא רבה תשע"חכ' תשרי תשע"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב גדי שלוין
הרב גדי שלוין
ע 2
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2