"ואין אסתר מגדת" מה יש לך להסתיר?

הרב עידו רוזנטל

 

 

השיעור ניתן בלפוריםי' אדר ב' התשע"ו

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: