פרק ט'-נבואות השבעים

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ט שבט תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: