המשך מעשה מרכבה-יחזקאל וישעיהו מול דניאל

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ו חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: