פרק ח'-החזון בעקבות המלכות הרביעית

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ג טבת תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: