פרק ט',פס' ט"ו

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ב שבט תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: