ימים פתוחים במדרשה

יום פתוח לתכנית תואר שני-אגדתא