מזל טוב

  • מזל טוב ! לספיר קבסה להולדת הבן
  • מזל טוב לאורטל ברט (וייל) להולדת הבת אמונה אסתר
  • מזל טוב לנורית (קופמן) עם עוז אלישיב קלמן
  • מזל טוב טובית (שפירא) לנישואיה עם יואל דב שר
  • מזל טוב לרחל ציפורה (גלס) לנישואיה עם רוניאל ידלר
  • מזל טוב לתמר (רז) לנישואיה עם יעקב שר שלום
  • מזל טוב למוריה (כהן) לנישואיה עם דוד מנגד
  • מזל טוב לחוה (בניה) לנישואיה עם שי דוד אמדה
  • מזל טוב לסיגל (שפירא) לנישואיה עם יואל דב וייס