מזל טוב

  • מזל טוב! ליעל ורשאואר לאירוסיה לדביר קאפח
  • מזל טוב! לברכה שפירא לאירוסיה לבנימין לנקין
  • מזל טוב! לאמונה (קרעי) לנישואיה לאביעד נחשוני
  • מזל טוב! לאנאיס (מימון) לנישואיה לאליה גוטליב
  • מזל טוב! לרננה (הלפגוט) לנישואיה לאביאל לייקוב
  • מזל טוב! להדסה וינר לאירוסיה עם אמיתי קאופמן
  • מזל טוב! לאביגיל(יודין) לנישואיה ליחיאל שיינפעלד
  • מזל טוב! לתמר (עוזרי)לנישואיה עם אלון קוצקי
  • מזל טוב! לליה דרין לאירוסיה עם מאיר מדר