מזל טוב

 • מזל טוב לאלישבע רוזנטל על נישואי בנה!
 • ברכות לגאולה שילר לאירוסיה עם נחשון פופוביץ
 • מזל טוב לאוראל (לסרי) לנישואיה ליוחאי צברי
 • !מזל טוב לשחר (מור) לנישואיה לאיציק שפירא
 • ברכות ואיחולים לאירוסי נעמי חזנוביץ למתניה הראל
 • מזל טוב לנישואי קרן (חדיד) לאיסר באנק!
 • ברכות ליהודית (קקון)מלכה להולדת הבת!
 • מזל טוב לאירוסי רעות גרינוולד למאיר יהודה אבן צור!
 • מזל טוב לאירוסי הדס אביטן עם דורון בוכריס!
 • ברכות לרז נעמי (יאול) לנישואיה לידידיה דנן
 • מזל טוב לנופר (יפרח) לנישואיה לברק וייס
 • ברכות לבת עמי(ניסן) לנישואיה לאוריה יוסף פירסט
 • מזל טוב לרני רחל (יורמן) לנישואיה לאיתי עובדיה!
 • מזל טוב לעטרה (זרובבלי) לנישואיה למשה אלחנן ברקוביץ
 • מזל טוב לרעות (שרעבי) לנישואיה לאלעד שכטר!
 • ברכות להודיה קדם לאירוסיה עם דביר גיל!
 • מזל טוב! ליעל ורשאואר לאירוסיה לדביר קאפח