פרטים והרשמה

החלה הרשמה מקוונת לתוכנית

מיום שלישי י' אלול
עד יום חמישי כ"ו אלול התשע"ו

עלות:

ליום אחד - 300 ש"ח
יומיים - 500 ש"ח
תוכנית מלאה (3 ימים) - 600 ש"ח